Засаг даргын мэндчилгээ

 Засаг дарга Ж.Батбаярын мэндчилгээ