Танилцуулга

Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж

Увс аймгийн Зүүнхангай сум нь 1924 онд байгуулагдсан. 2,6 мянган м/кв нутаг дэвсгэртэй. 2300 гаруй хүн амтай. Аймгийн төвөөс 357 км, Улаанбаатар хотоос 2024 км алслагдсан. Сумын төв нь Жаргалант гэдэг. Жаргалант, Даланбулаг, Баянгол,Хайрхан гэсэн 4 багуудад хуваагддаг. ‎

Хүн ам

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангаас үндэслэн гаргасан хүн амын тоо 2017 оны жилийн эцэст 1200 эрэгтэй, 1105 эмэгтэй нийт 2305 хүн амтай байна.