Төгсөгчдийн холбоо

Зүүнхангай нь Увс аймгийн сум юм. Уг сум 1924 онд байгуулагджээ. Сумын төв нь Жаргалант гэдэг.