# Овог нэр
1 Цэрэндорж овогтой Ариунболд
2 Цогтсайхан овогтой Даваабаатар