Зүүнхангай сумын мэдээ

Зүүнхангай суманд 2017-2019 оны хэмжээнд нийт 3,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдлээ

#