# Овог нэр
1 Буриад овогтой Дашпүрэв
2 пумбаа овогтой bekhtogtokh