# Зураг Овог нэр Төгссөн сургууль Ажлын газар, албан тушаал Цахим шуудан Утас